โปรโมทร้าน

ภาพเล่าเรื่อง

เล่าเรื่องด้วยภาพ วิธีบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างน่าอัศจรรย์ สื่ออารมณ์ บอกความรู้สึก เข้าใจวิถีชีวิตและรับรู้ถึงบรรยากาศ ได้จากภาพถ่าย