ฝากร้านคุณ

บริการทั่วไป — 7 พฤษภาคม 2560

อุทัยประสิทธิ์ (หมอลูกอินทร์) : สืบทอดมรดก การแพทย์แผนไทย จากอดีตสู่ปัจจุบัน

ปราจีนบุรี เมืองแห่งสมุนไพร วันนี้เราจะพาคุณมารู้จักตำรับยาสมุนไพรอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับความนิยมใช้รักษารุ่นสู่รุ่น จากอดีตมาถึงปัจจุบันภายใต้แบรนด์ "อุทัยประสิทธิ์"
อุทัยประสิทธิ์ มาจากราชทินนามของขุนอุทัยประสิทธิ์ (บุญ บุญภักดี) ซึ่งเป็นบุตรของพระกำแพงราชภักดี เกิดประมาณปี พ.ศ. 2400 จากคำบอกเล่าของนางวินิตย์ บุญภักดี ซึ่งเป็นลูกสะใภ้ ได้เล่าว่า ขุนอุทัยประสิทธิ์รับราชการเป็นแพทย์หลวงประจำจังหวัด
ในสมัยรัชกาลที่ 5 หลังจากที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) อพยพครอบครัวและบริวารจากเมืองพระตะบองกลับสู่สยามประเทศ ได้ตั้งหลักแหล่งถาวรอยู่ที่ปราจีนบุรี ขุนอุทัยประสิทธิ์ได้ทำหน้าที่แพทย์ประจำตัวให้กับเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) จนวาระสุดท้าย ก่อนที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะสิ้นใจนั้นได้มอบสร้อยพระประจำตัวให้กับขุนอุทัยประสิทธิ์
เมื่อพ้นจากหน้าที่ราชการแล้ว ขุนอุทัยประสิทธิ์ได้เปิดร้านขายยาสมุนไพรและให้การรักษาคนไข้ที่ตลาดปราจีนบุรี ลูกชายคนโตคือ นายธีระ บุญภักดี (หมอลูกอินทร์) ได้เรียนรู้เรื่องการทำยาจากขุนอุทัยประสิทธิ์ และช่วยรักษาคนไข้ จนขุนอุทัยประสิทธิ์ได้ถึงแก่กรรมลงในปี พ.ศ. 2483
หมอลูกอินทร์ สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเวชกรรม ได้สืบทอดร้านขายยาสมุนไพรและให้การรักษาคนไข้เรื่อยมา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2450 ท่านได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย
หลังจากที่หมอลูกอินทร์ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2544 ลูกชายคือ คุณถวัลย์ บุญภักดี ได้สืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน

คุณถวัลย์ ได้สอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณสาขาเภสัชกรรมในปี พ.ศ. 2547 และยังได้จัดตั้งสถานผลิตยาสมุนไพรขึ้นที่ เลขที่ 58/1 หมู่ที่ 16 ถนนทางหลวงชนบท ปจ.2001 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ปัจจุบันคุณถวัลย์ได้พัฒนาสูตรตำรับยาให้มีหลากหลายขนาน เพื่อมีสรรพคุณรักษาโรคได้กว้างขวาง คงประสิทธิภาพที่ดี รับประทานได้ง่ายด้วยรูปแบบแคปซูลภายใต้มาตรฐาน GMP
จนเมื่อปี พ.ศ. 2559 คุณถวัลย์ บุญภักดี ได้รับการคัดเลือกจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย ทางด้านการผลิตยา
"สมุนไพรอุทัยประสิทธิ์" อีกหนึ่งทางเลือกที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยังคงคุณภาพแบบต้นตำหรับ และสามารถซื้อได้ง่ายขึ้นตามร้านขายยาชั้นนำ หรือติดต่อทาง LINE : lookin111
สถานที่จำหน่ายสมุนไพรอุทัยประสิทธิ์ในจังหวัดปราจีนบุรีบริษัท อุทัยประสิทธิ์ จำกัด ตั้งที่เลขที่ 58/1 หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230
LINE : lookin111 , www.uthaiprasit.com

037-403964-5 086-8343965

ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

แสดงเส้นทาง