ฝากร้านคุณ

ที่ท่องเที่ยว — 1 มีนาคม 2560

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช : อนุสรณ์สถานพระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้อิสรภาพของไทย

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแห่งนี้ตั้งอยู่ที่สี่แยกวงเวียนนเรศวรทางขึ้นเขาใหญ่ เป็นสถานที่สำคัญเต็มเปี่ยมไปด้วยแรงศรัทธาของชาวปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยา พระองค์มีจิตใจกล้าหาญ รักชาติ และเชี่ยวชาญการรบ ทรงเป็นผู้กอบกู้อิสรภาพของไทยจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรก
พระพี่นางสุพรรณกัลยา
ศาลแห่งนี้มีผู้คนนิยมเดินทางมาสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล และขอพรให้สิ่งต่างๆสำเร็จอยู่เสมอ เมื่อสมปรารถนาก็จะนำรูปปั้นไก่พันธุ์เหลืองหางขาวมาถวายแด่พระองค์ ศาลแห่งนี้จึงล้อมรอบไปด้วยรูปปั้นไก่จำนวนมาก
ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชยกทัพผ่านปราจีนบุรีเพื่อไปปราบพระยาละแวก ระหว่างทรงยกทัพได้พักค่ายเพื่อประทับแรมตรงกับจุดตั้งศาลในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการสร้างศาลแห่งนี้ไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเทิดพระเกียรติ "สมเด็จพระนเรศวรมหาราช "

ต.บ้านพระ อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

แสดงเส้นทาง